Algemene voorwaarden

De Mindfulnessschool | Maryvonne Verkerke

Aanmelding
Je kunt je via het contactformulier of per e-mail inschrijven of aanmelden voor een mindfulnesstraining of andere activiteit. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Bij onvoldoende aanmeldingen gaat de training niet door.
Na de inschrijving ontvang je een e-mail met een bevestiging van de inschrijving en de nodige extra informatie. Daarnaast word je uitgenodigd voor verkennend en informatief telefonisch contact of direct voor een intakegesprek, waarna de aanmelding meestal definitief is. Je inschrijving is de bevestiging dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.

Annulering

  • Tot 24 uur van tevoren is het mogelijk om een afspraak kosteloos te annuleren. Hierna vervalt een sessie of worden eventuele extra kosten in rekening gebracht. Onder uitdrukkelijke omstandigheden geld een coulance regeling.
  • Tot 21 dagen voor aanvang van de training is het mogelijk om je schriftelijk of per e-mail af te melden zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Als al een intakegesprek heeft plaatsgevonden, wordt hiervoor € 35,00 in rekening gebracht. In verband met planning en voorbereiding worden na deze termijn 80% van de kosten in rekening gebracht. Bij absentie zonder bericht wordt 100% in rekening gebracht. Na aanvang van een activiteit of training is geen restitutie van betaling meer mogelijk en wordt het volledige tarief betaald.

Garantie
Garantie van deelname aan of afname van een training, individueel traject of workshop kan pas gegeven worden na ontvangst van de betaling. Deze betaling gebeurt voorafgaand aan de activiteit of workshop en binnen de termijn als aangegeven op de factuur. Als dit voor de deelnemer of afnemer niet mogelijk is, dan worden hier bij het intakegesprek of mailwisseling aanvullende afspraken over gemaakt. De factuur wordt verzonden na bevestiging van deelname van de cliënt of afnemer. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Locatie
Door omstandigheden komt het sporadisch voor dat er na de start van een activiteit uitgeweken moet worden naar een andere trainingslocatie. Restitutie of annulering van deelname is in dit geval niet mogelijk. Samen wordt gezocht naar een oplossing.

Groep
Een trainingsgroep bestaat uit minimaal drie deelnemers. Het aantal deelnemers wat hieronder zit valt wat tarief betreft in de categorie individuele begeleiding.

Overmacht
Het kan voorkomen dat trainingen, workshops of andere activiteiten niet door kunnen gaan. Wanneer het niet doorgaat vanwege onvoorziene of uitzonderlijke omstandigheden, overmacht, privé omstandigheden of op grond van onvoldoende inschrijvingen, dan behoud ik mij het recht om de training, workshop of overige activiteit te annuleren of naar een later geplande datum te verschuiven. Eventueel hieruit voortvloeiende schade kan hiermee niet op mij worden verhaald.

Factuur
De factuur dient te worden voldaan vóór aanvang van de training of activiteit en op het IBAN nummer wat op de factuur staat, tenzij er schriftelijk vooraf andere afspraken zijn gemaakt. In enkele gevallen is het mogelijk om de factuur gespreid te betalen, waarmee het totaalbedrag voor afronding van de laatste sessie is voldaan.
Voor de verzonden factuur geldt een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. Indien je niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van de sessies die deel uitmaken van de training waarvoor je staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, dan is er geen recht tot restitutie van een deel of geheel van het cursusgeld. Indien de werkgever of zorgverzekeraar vergoed, dan dient deelnemer zelf de factuur te betalen en de vergoeding te verhalen bij zorgverzekeraar of werkgever. Gebruikelijk is tenminste een aanbetaling van 1/4 van het totale trainingstarief inclusief BTW te voldoen voor aanvang van de training of activiteit.

Onenigheid
In geval van conflict of onenigheid ben ik altijd bereid tot overleg. Bij voorkeur voorafgaand aan het inschakelen van een advocaat of ander tussenpersoon.

Klachten
Klachtenregeling van de Vereniging Mindfulness Based Trainers (VMBN), betreffende het zorgaanbod MBSR/MBCT t.b.v. cliënten.