Intervisie

Mindfulness Intervisiegroep 
Van Mindfulness Based Programs

Als mindfulnesstrainer begeef je je vaak in groepen en toch leg je een deel van je pad alleen af. Iedere trainer komt hierin uitdagingen tegen. In intervisie leer je om hier op een mindful manier naar te kijken als onderdeel van het proces dat trainerschap heet. Dit schept mogelijkheden om blinde vlekken in het licht te zetten, om het begrip van de MbP’s te verdiepen en om je trainerschap dichter bij het mens-zijn te brengen.

Waar sta ik, wat wil ik, wat heb ik nodig? De Mindfulness Intervisiegroep biedt een zelfsturende, ondersteunende leergroep, bestaande uit gelijken die binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur tot oplossingen en inzichten tracht te komen in een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces (Henriksen, 2007).
De reflectie en advisering kan gaan over het faciliteren van de mindfulnesstraining aan groepen en individuen, maar ook over het trainerschap en hoe we als mens in deze rol functioneren. De groep bespreekt casussen, ervaringen, moeilijkheden en vragen. De nadruk ligt op vrijwilligheid, plezier, teamgeest en zelfsturend leren. Een intercollegiale toetsing waarbij iedereen zelf bepaalt wat hij of zij nodig heeft. 

Aanmelden
Sluit je graag aan? Mail Maryvonne Verkerke via info@demindfulnessschool.nl.
Je bent van harte welkom! De groep bestaat uit acht leden en we komen om de tien weken bij elkaar op vrijdagavond van 19.30-21.30 uur in Haarlem.

Locatie
Mindful Studio Haarlem, Marsmanplein 116c, 2025 DV Haarlem (gratis parkeren).