Acceptance & Commitment Therapie

Mindfulness Based Therapie
3e generatie gedragstherapie 

ACT of mindfulness zonder meditatie, is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie met een wetenschappelijk theoretisch fundament, ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven Hayes. ACT maakt gebruikt van mindfulnessvaardigheden en heeft een nieuwe kijk op de manier waarop we ons leven invullen, met speciale aandacht voor onze gedachten. Binnen ACT staat niet de inhoud van het denken centraal, maar ligt de focus op het aangaan van een andere relatie met de gedachten.

Denken, voelen, doen
ACT leert je om op een andere, slimmere manier om te gaan met vervelende gedachten en gevoelens. Je leert ze beter te begrijpen en er woorden aan te geven. Daarbij zoomt ACT in op wat belangrijk voor je is: persoonlijke waarden en het daarnaar handelen. ACT betekent ‘doen’, het is actiegericht.

Mindfulness en ACT
Daar waar mindfulness zich vooral richt op het kunnen zijn met wat er is en met het vermogen om stil te kunnen staan, richt de ACT zich op het in beweging komen vanuit ‘zijn’. Wat is echt belangrijk voor je? Hoe kun je je ideeën omzetten in waardevol handelen? Soms hebben we het gevoel vast te zitten. Angst voor de toekomst, angst voor verandering. Hoe ga je om met zaken die je het gevoel geven dat je vastzit? ACT geeft je specifieke handvatten om beter toe te komen aan wat je eigenlijk wilt doen. Ook in de ACT vertrekt je hierbij vanuit het ‘hier en nu’.

 ACT in het kort

 • Is een vorm van gedragstherapie
 • Streeft naar psychologische flexibiliteit
 • Gebruikt veel metaforen om zaken inzichtelijk te maken
 • Leert het gedrag van de gedachten te scheiden
 • Richt zich op het hier en nu
 • Accepteert wat onvermijdelijk is
 • Laat inzien dat je niet je probleem bènt
 • Stelt waarden (opnieuw) centraal
 • Helpt gedrag stap voor stap veranderen

Doel van ACT
Het doel van ACT is dat je een waardevol leven leidt, dat je leeft op een manier die strookt met wat belangrijk voor je is en waar je energie van krijgt. ACT therapy helpt als je bewust wil leven en meer uit het leven wil halen dan je nu doet. Het werkt als je:

 • Veel of overmatig veel piekert
 • Onzeker bent, faalangstig, paniek- en spanningsklachten
 • Vaak somber bent en negatieve gedachten hebt
 • Verleiding tot controle groot is en moeilijk los kunt laten
 • Je teveel wordt bepaald door (zelfopgelegde) regels
 • Veel stress hebt door werk- of studie
 • Last hebt van een negatief zelfbeeld
 • Chronisch onverklaarbare pijnklachten hebt
 • Moeite hebt met aanpassing of voor jezelf opkomen
 • Veel twijfelt, moeilijk knopen kunt doorhakken
 • Het gevoel hebt dat je meer uit het leven kunt halen

Onderzoek
Uit wetenschappelijk onderzoek dat ACT effectief is bij onder andere chronische pijn, angst en fobieën, psychotische stoornissen, obsessief-compulsieve stoornissen, eetstoornissen, arbeidsgerelateerde problemen, levensfaseproblematiek/ouderen, epilepsie, en autisme. ACT is ook effectief bij het verbeteren van sportprestaties bij ‘normale’ mensen en bij het stoppen met roken.

Aanmelden
Ik meld me graag aan >> of bel Maryvonne voor informatie 06-30773972.

Kosten
Een ACT sessie duurt een uur en kent een tariefsysteem naar inkomen. Tussen de sessies door is contact mogelijk. Het aantal gesprekken is gemiddeld zes tot tien. Dit bepalen we samen vooraf bij het kennismakingsgesprek. Voor de bepaling van tarief A, B of C ga je uit van het totale (gezins)inkomen inclusief neveninkomsten:

 • Uurtarief A € 50,00 → tot € 16.000 bruto per jaar
 • Uurtarief B € 65,00 → tussen € 16.000 en € 29.000 bruto
 • Uurtarief C € 75,00 → boven € 29.000 bruto per jaar
 • Uurtarief D € 90,00 → indien de werkgever betaalt